Kościół w Mórkowie wybudowany został zapewne w 2 połowie XVI w. sumptem Kotwiczów-Dłuskich.

Do prostokątnego, dwunawowego korpusu przylega niższe i węższe, kwadratowe prezbiterium, z zakrystią od strony północnej. Przy zachodniej ścianie nawy postawiono w 1909 r. wieżę, w dolnej partii szachulcową, wyżej drewnianą, zwieńczoną hełmem z latarnią. Gwiaździste sklepienia naw opierają się na dwóch filarach, ustawionych na osi kościoła. Prezbiterium nakryte jest stropem kasetonowym z 1931 w. Neogotycki ołtarz główny z XIX w.

Z bardziej odległych czasów zachowały się dwie późnorenesansowe płyty z piaskowca, z płaskorzeźbionymi postaciami zmarłych:

Wojciecha Dłuskiego (zmarłego w 1574 r.), z wyobrażeniem stojącego rycerza, oraz młodzieńca z rodziny Kotwiczów-Gorczyńskich (z 4 ćwierci XV w.), z postacią chłopca w renesansowym stroju.

P1100802 Panorama

Kaplica w Lipnie

powstała natomiast całkiem niedawno, za sprawą starań mieszkańców Lipna będącego siedzibą gminy, którzy  prawie do końca XX w. nie posiadali swojej świątyni.

Dopiero w 1993 r. na obrzeżach miejscowości, w pobliżu drogi krajowej nr 5 parafianie sami zbudowali kaplicę, która otrzymała patronat św. Jadwigi Śląskiej. Przed kaplicą od 2005 r. stoi figura Dobrego Pasterza ustawiona dla uczczenia papieża Jana Pawła II.

P1100821 Panorama

Obszar i statystyka

Jednostka administracyjna: Archidiecezja Poznańska  – Dekanat Święciechowski

Kościoły:

  • Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie
  • Kaplica pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lipnie

Liczba parafian: 1450

Miejscowości należące do parafii:

  • Mórkowo
  • Lipno

Szkoły:

  • Przedszkole w Lipnie
  • Szkoła Podstawowa w Lipnie
  • Gimnazjum w Lipnie