Rada Ekonomiczna:

p. Andrzej Bartnikowski

p. Małgorzata Górna

p. Piotr Kołodziejczyk

Rada Duszpasterska: 

p. Ryszard Bartosz

p. Bartosz Bortel

p. Alicja Frąckowiak

p. Karol Górny

p. Piotr Juszczak

p. Mariusz Marciniak

p. Miłosz Nadol

p. Justyna Sędłak

p. Andrzej Szady